Nyttige Links
 
 
  • www.psykopp.no    
  • www.folkehelseinstituttet.no (www.fhi.no)  

  • www.psykologforeningen.no 

  • www.psykologtidsskriftet.no
  • www.mentalhelse.no  Hjelpetelefon 116 123                               Det kan være nyttig å ringe hjelpetelefoner, for eksempel ved sterk angst, hvis du har et avhengighetsproblem og er i ferd med å sprekke eller annet.
  • www.legevakten.oslo.kommune.no Åpen 16 - 23. Helg 12 - 23 Telefon 22 93 22 93                                                                           Psykiatrisk legevakt i Oslo ved kriser.