Om psykologen
 
 

Utdannelse:
Embetsstudiet i Psykologi ved Universitetet i Oslo. Ferdig utdannet psykolog i 2000.
Spesialist i klinisk voksenpsykologi fra
april 2008. Videreutdannet ved Institutt for Aktiv Psykoterapi.

Arbeidspraksis:
Arbeidet i akuttpsykiatri, og voksenpsykiatrisk poliklinkk i Oslo og Bodø. Siste fire år som teamleder ved Rusteamet, Salten Psykiatriske Senter, Nordlandssykehuset. Privat praksis siden 2001. Fulltid siden 2009.

Underviser i mindfulnessteknikker ved Høyskolen i Oslo og Akershus og høyskolen i Bodø.


Teoretisk ståsted:
Trekker veksler på både kognitiv atferdsterapi, dialektisk atferdsterapi og selvpsykologien. Tilpasser behandlingen den enkeltes unike behov. Noen trenger primært å utfordres, andre behøver mer støttende terapi.

Noen har en oversiktlig problemstilling og har har nytte av få timers behandling, for å håndtere problemer mer konstruktivt enn tidligere. Andre sliter med skam og manglende tillit til at de overhodet vil bli forstått, og trenger lang tid før de stoler på terapeuten.

Er særlig opptatt av mindfulness eller bevisst tilstedeværelse som metode for bl.a. å håndtere angst, depresjon og relasjonelle utfordringer eller rett og slett en metode for selvutvikling.

Behandlingen er utpreget brukerorientert og  forutsetter aktiv deltakelse og ansvarstaken.  Det vil være en hyppig dialog om opplevelsen av samtalenes fokus og hvorvidt samtalene oppleves meningsfylt.

For spesielt interesserte: Teoretiske inspirasjonskilder: Marsha Linehan, Jon Kabat-Zinn, Jefferey Young, Insoo Kim Berg, Guro Øiestad, Eva Axelsen, Robert W. Resnick, Barry Duncan og Scott Miller, Heinz Kohut, Sigmund Karterud.

Inspirasjonskilder fra nyåndeligheten : Neale Donald Walsch, Eckhart Tolle, Byron Katie.

Verv: Vararepresentant i Sentralstyret for Norsk psykologforening fra 2007-.